RSS
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SBE İşletme Anabilim Dalı

2011 yılında Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan İşletme Ana Bilim dalı Tezli Yüksek Lisans Programı gün geçtikçe güçlenen ve deneyim kazanan akademik kadrosuyla faaliyetlerine devam etmektedir. Programda hem öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri hem de bilim camiasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Programın öğrencilerine yönelik esas amacı Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve Ticaret Hukuku gibi İşletme Anabilim Dalının alt dallarına ilişkin uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak, hızla gelişen ve modernleşen iş hayatına güncel ve fonksiyonel bilgilerle donanmış uzmanlar yetiştirmektir.

İşletme Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ

İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine sahip adaylar kamu ve özel sektörde çok çeşitli pozisyonlarda çalışma imkânlarına sahiptirler. İşletme A.B.D. yüksek lisans mezunları başta Bankacılık, Borsa ve Aracı Kurumlar olmak üzere, Maliye Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Hâkimlik, Mali Müşavirlik, Akademisyenlik, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Pazarlama Uzmanlığı, Yatırım ve Finans Uzmanlığı, Hesap Uzmanlığı gibi kariyer mesleklerde aranan ve tercih edilen uzmanlardır.

İçerik bulunamadı.

İçerik bulunamadı.

Misyon;

Rekabetin yerel ve ulusal sınırları aşıp küresel ölçeğe yayıldığı günümüzde girişimciliği merkeze alan, dış ticaret, finansman ve pazarlama alanlarında ihtisas sahibi “Pazarlamacı”, “Dış Ticaret Uzmanı” ve “İnsan Kaynakları Yöneticileri”ni yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 

Vizyon;

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde dünyaca tanınan ve küresel rekabet şartlarının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip öğretim elemanı ve öğrencilerle, akademik çevreler ve iş dünyası tarafından kabul gören bir bölüm olmaktır.

 

Gülnur ETİ İÇLİ

Prof.Dr. Gülnur ETİ İÇLİ

SBE İşletme Anabilim Dalı

İşletme Anabilimdalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/gulnur.icli

gulnur.icli@klu.edu.tr

Yasin ÇAKIREL

Yrd.Doç.Dr. Yasin ÇAKIREL

SBE İşletme Anabilim Dalı

yasincakirel@klu.edu.tr

0 288 246 17 09

İsmail DÜLGEROĞLU

Yrd. Doç.. Dr. İsmail DÜLGEROĞLU

SBE İşletme Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/ismail.dulgeroglu

Özgeçmiş

ismail.dulgeroglu@klu.edu.tr

Erkan ÖZTÜRK

Yrd.Doç.Dr. Erkan ÖZTÜRK

SBE İşletme Anabilim Dalı

erkan.ozturk@klu.edu.tr

0 288 246 17 09

Özge SIĞIRCI

Yrd.Doç.Dr. Özge SIĞIRCI

SBE İşletme Anabilim Dalı

ozge.sigirci@klu.edu.tr

0 288 246 17 09

Muhammet ATALAY

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ATALAY

SBE İşletme Anabilim Dalı

atalay@klu.edu.tr

0 288 246 17 09

Mehmet Can DEMİRTAŞ

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Can DEMİRTAŞ

SBE İşletme Anabilim Dalı

mehmetcan.demirtas@klu.edu.tr

0 288 246 17 09

GÜNCELLENECEK

GÜNCELLENECEK

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.